Uyakinishaji Na Kinyume Katika Sentensi

Uyakinishaji Na Kinyume Katika Sentensi