Uandishi wa ufupisho wa karatasi ya pili

Uandishi wa ufupisho wa karatasi ya pili